มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมฯ และคณะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมฯ และคณะ ในการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ครั้งที่ 6/2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama