การประกาศผลผู้สมัครโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

รอบที่ 1 ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ติดตามข้อมูลได้ที่ www.u2tbcg.com

SHARE
Anupama