ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมทางวิชาชีพและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 4 (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

    SHARE