เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศแจ้งจากโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์💉💉เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยสามารถเข้ารับบริการในวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ จุดคัดกรองชั้น 1 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์📞สอบถามเพิ่มเติมเรื่องวัคซีน โทร. 073-709780 ต่อ 4368

    SHARE