ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ /2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้จัดการประชุมกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการรับสินบน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Seopaslaugos.com Reklama internete – SEO optimizacvimas paieškai, pardavimų skatinimas

    SHARE