มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก FACHHOCHSHULE DRESDEN UNIVERSITY, GERMANY (ประเทศเยอรมนี) ประจำปี 2565

29 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน Ms. Julie Grohman Nursing Student FACHHOCHSHULE DRESDEN UNIVERSITY, GERMANY (ประเทศเยอรมนี) โดยจะใช้เวลาในการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2564

SHARE
Anupama