นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

27 มีนาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama