มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่จัดโครงการนำร่องการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบแม่นยำและเบ็ดเสร็จ ณ สำนักงานเทศบาลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จัดโครงการนำร่องการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบแม่นยำและเบ็ดเสร็จ ณ สำนักงานเทศบาลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

    SHARE