มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

23 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

https://www.youtube.com/watch?v=T213kRnnuGs

SHARE
Anupama