ม.นราธิวาสฯ ประกาศปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศปิด โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดบริการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มาตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น จำนวน 2988 ราย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม จำนวน 400 เตียง เพื่อใช้สำหรับสังเกตผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการและทำการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยการบริการด้านสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงขอประกาศปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป

    SHARE