มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนราธิวาส

วันที่11 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่5 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ ขาวสำลี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210911173409949?fbclid=IwAR2LwzMGmseasArO-U2PYGhQT428NF-M-sdRfHcaORWj2P6wBy-B4fDwBmM

SHARE
Anupama