ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (NBT YALA)

    SHARE