รมช.กระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาล

วันที่11 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่5 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ ขาวสำลี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย

ข้อมูลและที่มา

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

ลิงค์ : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6615628

SHARE
Anupama