กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

เสด็จ​พระราชดำเนินแทนพระองค์​ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร​แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

    SHARE