คณะเกษตร จัดกิจกรรม E-Commerce TREND รู้ก่อน….ได้เปรียบ

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรม E-Commerce TREND รู้ก่อน….ได้เปรียบ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยคุณธเธียร อนุจรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Amazon Global Selling Thailand มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

    SHARE