มนร.จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ “รัชกาลที่ 4” เนื่องในวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE