กิจกรรมแลกเปลี่ยน “Care and Share Outreach Programme” PNU – UniKL

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยน “Care and Share Outreach Programme” ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ณ หอประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารจาก Universiti Kuala Lumpur (UniKL MIIT) ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อหารือในการทำกิจกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต ระหว่างทั้ง 2 สถาบัน

    SHARE