โครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง

วันที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ จัดทำโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง อว. เข้าพบนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงและขอเชิญร่วมโครงการ โดยกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจะจัดลงนามความร่วมมือตามขอบเขตของโครงการในวาระต่อไป

    SHARE