ตั้งอยู่ที่ คณะศิลปศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง การเรียนด้วย interactive multimedia computer จะทำให้คุณสามารถเลือกเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ที่คุณสะดวก ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนไม่ต้องรอเพื่อนร่วมชั้นที่ อาจจะมีทักษะภาษาอังกฤษด้อยกว่า หรือไม่ต้องเกรงใจใครในกรณีที่คุณต้องการทบทวนบทเรียนบางบทเป็นพิเศษ Interactive Multimedia System นอกจากการเรียนผ่าน interactive multimedia computer ไม่ว่าคุณจะ นักศึกษา คนทำงาน หรือกำลังเตรียมตัวจะไปเรียนต่อหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจภายในเวลาที่จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบล โคกเคียน อำเภอ เมือง นราธิวาส 96000