พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ Virtual Signing of Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE