ระบบแจ้งซ่อมหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ

เวลาปฏิบัติงานช่วง วันจันทร์ – วันเสาร์
ไม่รวมวันหยุดนักขัดฤกษ์
(รอบเช้า) เวลา 08.30 – 12.00 น (รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น