พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง

วันที่ 23 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและร่วมลงนามในฐานะประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom รวม 70 หน่วยงานณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama