ปฎิทินการรับสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

21 ธันวาคม 2566


สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

 • ระดับ ปวช.
 • ระดับ ปวส.

 • 24 ธันวาคม 2565
 • 25 ธันวาคม 2565

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

28 ธันวาคม 2565


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

7 มกราคม 2566

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

7 มีนาคม 2566


สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

 • ระดับ ปวช.
 • ระดับ ปวส.

 • 10 มีนาคม 2566
 • 11 มีนาคม 2566

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

15 มีนาคม 2566


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

18 มีนาคม 2566

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

3 พฤษภาคม 2566


สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

 • ระดับ ปวช.
 • ระดับ ปวส.

 • 4 พฤษภาคม 2566
 • 5 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 พฤษภาคม 2566


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

13 พฤษภาคม 2566

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

1 – 10 พฤษภาคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

12 พฤษภาคม 2566


สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

 • ระดับ ปวช.
 • ระดับ ปวส.

 • 15 พฤษภาคม 2566
 • 16 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

17 พฤษภาคม 2566


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

19 พฤษภาคม 2566

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีคุณธรรมประจำปี 2566

การดำเนินการ

เปิดรับสมัครระบบออนไลน์ admission.pnu.ac.th
และสมัครผ่านทางไปรษณีย์

วันที่ดำเนินการ

1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

22 พฤศจิกายน 2565


สอบสัมภาษณ์

26 พฤศจิกายน 2565


ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

30 พฤศจิกายน 2565


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

6 – 8 ธันวาคม 2565

รอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือเกรดเฉลี่ย

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ / ไปรษณีย์

วันที่ดำเนินการ

15 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

18 มกราคม 2566


สอบสัมภาษณ์

21 มกราคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

25 มกราคม 2566


เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566


เข้าสละสิทธิ์ในระบบ TCAS

9 กุมภาพันธ์ 2566


ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าศึกษาต่อ

11 กุมภาพันธ์ 2566


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2565

 รอบที่ 2 สมัครโควตา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

12 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

18 เมษายน 2566


สอบสัมภาษณ์

22 เมษายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

27 เมษายน 2566


เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ผ่าน student.mytcas.com

4 – 5 พฤษภาคม 2566


เข้าสละสิทธิ์ในระบบ TCAS

6 พฤษภาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 พฤษภาคม 2566


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

15 – 17 พฤษภาคม 2565

รอบที่ 3 สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

7 – 13 พฤษภาคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ครั้งที่ 1 / 20 พฤษภาคม 2566

ครั้งที่ 2 / 26 พฤษภาคม 2566


สอบสัมภาษณ์

1 มิถุนายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

6 มิถุนายน 2566


รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

10 – 12 มิถุนายน 2566

รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 

การดำเนินการ

เปิดรับสมัครด้วยตนเองหรือผ่านเว็บไซต์ admission.pnu.ac.th 

วันที่ดำเนินการ

28 พฤษภามคม – 8 มิถุนายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

9 มิถุนายน 2566


ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65

13 – 14 มิถุนายน 2566


ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

16 มิถุนายน 2566


รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

20 – 21 มิถุนายน 2566

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ (คณะที่ยังไม่ครบจำนวน)

การดำเนินการ

เปิดรับสมัครด้วยตนเองหรือออนไลน์ admission.pnu.ac.th

วันที่ดำเนินการ

15 – 19 มิถุนายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

20  มิถุนายน 2566


ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65

23 – 24  มิถุนายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

26  มิถุนายน 2566


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

29 – 30  มิถุนายน 2566

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

1 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

18 มกราคม 2566


สอบสัมภาษณ์

23 มกราคม 2566


ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

25 มกราคม 2566


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

1 – 2 กุมภาพันธ์ 2566

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

12 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

18 เมษายน 2566


สอบสัมภาษณ์

23 เมษายน 2566


ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

25 เมษายน 2566


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

1 – 2 พฤษภาคม 2566

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

5 – 20 พฤษภาคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

23 พฤษภาคม 2566


สอบสัมภาษณ์

26 พฤษภาคม 2566


ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

30 พฤษภาคม 2566


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

5 – 6  มิถุนายน 2566

กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 19
ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566