สามารถติดตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่

21 July 2023

หล่อเทียนพรรษา

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

05 August 2023

Freshman

ลานพิกุล, 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

No event found!
Load More

สำหรับเจ้าหน้าที่

Anupama