มีบริการตู้ ATM ให้นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
และประชาชนทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้ บริการเบิกถอนเงินจ่ายโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงไทย

ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้า คณะแพทยศาสตร์ (ตรงป้อมยาม)

ธนาคารไทยพาณิชย์

ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้า สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา (ตรงข้ามป้อมยาม)