เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร 2565แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวนผู้เข้าถึง : 164