ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

SHARE
Anupama