ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

    SHARE