ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ในวันเวลาราชการ)

    SHARE