ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 11 – 22 กันยายน พ.ศ. 2566 (ในวันเวลาราชการ)

    SHARE