ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 – วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ในเวลาราชการ)

    SHARE