ประกาศ ขยายระเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 – 31 มีนาคม 2566

    SHARE