ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566

    SHARE