ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566

รับสมัครตั้งแต่ วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 – วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567

    SHARE