ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

    SHARE