ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อปุ๋ยปาล์มน้ำมันเเละยางพาราพื้นที่ 842 ไร่ (ปุ๋ยอินทรีย์มีคุรภาพ) วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ สผ.267 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE