ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมเเซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานจอดรถส่วนกลางเเละเครื่องปรับอากาศยานพาหนะ งานยานพาหนะ สผ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE