ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องรับรอง (หอพักหมวกสกุล) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama