ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการหล่อเทียน สมโภชเเละถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา สผ.407 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama