ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์อิเล้กทรอนิคส์กลางเเจ้ง (จอ LED) งานประชาสัมพันธ์ สผ.390 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama