ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์โครงการสวัสดิการเครื่องเเบบพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ คนงาน เเม่บ้าน งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE