ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมเเซมหลังคา ฝ้าเพดานอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สผ.171 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama