ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการบริการวิชาการพัฒนาเเละซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า มัสยิด 300 ปี เพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 20 รายการ งานบริการวิชาการ สผ.300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE