ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่น 19 งานหลักสูตร ป.บัณฑิต จำนวน 2 รายการ สผ.315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama