ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (อำเภอเเว้ง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส) งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม จำนวน 7 รายการ สผ.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama