ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข – 8125 นราธิวาส งานยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ สผ.305 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama