ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส) งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม จำนวน 8 รายการ สผ.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา

    SHARE