ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปีเเละซ่อมเเซมลิฟต์ อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE