ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 – 2563 ฝ่ายคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จำนวน 11 รายการ สผ.209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE