ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสร้างความเข้มเเข็งด้านวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์เเก่ครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายเเดนใต้ งานบริการวิชาการ สผ.167 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama